Η ανάλυση των φωτογραφιών είναι χαμηλή διότι είναι δείγματα.
Για να δείτε τις φωτογραφίες, εισάγετε τον κωδικό που λάβατε από τη γραμματεία της σχολής μας :