Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Αττική

Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης