Οι Σχολές Χορού Κατερίνα Ροδίου δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην παιδαγωγική και καλλιτεχνική αξία του χορού. Για τον λόγο αυτό εφαρμόζουν προγράμματα διδασκαλίας με τεχνικές που γυμνάζουν το σώμα και καλλιεργούν το πνεύμα σε πλήρη αρμονία.

Στις Σχολές μας, τα εκπαιδευτικά προγράμματα εφαρμόζονται σύμφωνα με τις ειδικές προδιαγραφές και την ύλη διδασκαλίας που ορίζει το Υπουργείο Πολιτισμού με το Π.Δ. 457/83 λαμβάνοντας υπόψη μας την ηλικία του μαθητή, τη γνώση του πάνω στο αντικείμενο και την ιδιαίτερη παιδαγωγική προσέγγιση που χρειάζεται για να μάθει. Ακόμη, οι Σχολές μας, ως μέλη και συνεργάτες των πλέων αναγνωρισμένων Ακαδημιών χορού παγκοσμίως, διδάσκουν στους μαθητές την εκπαδευτική ύλη των συστημάτων: VAGANOVA (Ρώσικου), RAD (Αγγλικού), ISTD (αγγλικό συστήμα μοντέρνου χορού), GRAHAM και LIMON (σύγχρονου χορού) και SDS (Ισπανικού), με σκοπό να έχουν την καλύτερη και πληρέστερη κατάρτηση. Οι διεθνείς αυτοί οργανισμοί, κατόπιν εξετάσεων, χορηγούν στους μαθητές μας Τίτλους Βεβαίωσης Σπουδών. Κάθε μάθημα διδάσκεται από εξειδικευμένο και έγκριτο καθηγητή που έχει επιλεγεί για να είναι ο καταλληλότερος στο μάθημα και την ηλικία των μαθητών του τμήματος που διδάσκει.

Είναι χρήσιμο να τονίσουμε ότι τα προγράμματά μας εφαρμόζονται με τον καλύτερο τρόπο δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, όπως για παράδειγμα τα μαθήματα του μπαλέτου να γίνονται με συνοδεία πιάνου. Ακόμα, για την εξέλιξη και την πρόοδο των μαθητών μας, οι γονείς όλων ενημερώνονται από την κυρία Ροδίου σε τακτικές προσωπικές συναντήσεις, ενώ παράλληλα, ανά τρίμηνο, παρακολουθούν παρουσιάσεις της ύλης στα Ανοιχτά Μαθήματα.

 ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΜΑΣ