*Ζητήστε από τη γραμματεία της σχολής μας το ειδικό έντυπο παραγγελιών και συμπληρώστε τον κωδικό των φωτογραφιών και των αριθμό των αντιτύπων που επιθυμείτε.

**Για να δείτε τις φωτογραφίες από τη χορογραφία που επιθυμείτε πατήστε πάνω στις εικόνες και συμπληρώστε τον κωδικό που έχετε λάβει από τη γραμματεία της σχολής μας.